De boerderij in Wijhe vierde zijn 40 jarig bestaan

Op 20 september vierde de Beweging ATD Vierde Wereld het 40 jarig bestaan van de boerderij ‘t Zwervel, het nationale ontmoetingscentrum, in Wijhe.

Het hele voorbereidingsproces was net zo belangrijk als het feest zelf. Iedereen kon zijn ideeën kwijt en kon deelnemen aan de uitvoering ervan. Op de grote dag waren er ongeveer 300 mensen aanwezig, zowel leden van de Beweging uit Nederland als vrienden uit de regio, permanente vrijwilligers die lang kwamen op de boerderij, zowel als delegaties uit het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Frankrijk. Op het programma stonden diverse en gevarieerde activiteiten: een tombola, georganiseerd door de militanten uit het noorden van het land, spelletjes voor de kinderen, in het bijzonder met kuikentjes, wat zowel door groot als klein erg leuk gevonden werd. Er waren twee korte theaterstukjes met een gemengde groep van de Beweging. De voorstellingen die gespeeld werden beeldden twee reële situaties van onrechtvaardigheid uit, waarbij het publiek betrokken werd om uit te zoeken hoe deze situaties verbeterd kunnen worden. In het bos vertelde een verhalenverteller verhalen die afkomstig waren uit verschillende landen, door middel van een puzzeltocht kon men een iglo ontdekken zoals uit de tijd van Noisy-le-Grand [1]  !

JPG - 71.7 kB
De boom van onderlinge verbondenheid met een veelvoud aan portretten

De boom van onderlinge betrokkenheid is een gezamenlijk kunstwerk gemaakt van de portretten van de bezoekers die gevraagd werden over hun betrokkenheid te schrijven in de plaats waar ze wonen: “ Ik probeer mensen te helpen, daar waar ik zelf de ervaring heb dat ik vastloop. Ik kan geen onrechtvaardigheid verdragen en daarom strijd ik samen met de Beweging ATD Vierde Wereld, opdat iedereen een rechtvaardig leven kan leiden. In mijn leven schenk ik aandacht aan anderen en ik vecht er voor dat iedereen rechtvaardig behandeld wordt.” “ Ik probeer er voor te zorgen dat de mensen in mijn omgeving zich betrokken voelen bij deze strijd tegen de armoede en voor de waardigheid van iedereen… ik ondersteun mijn kinderen in hun betrokkenheid bij anderen, ik moedig hen aan om daarin heel ver te gaan.”

De middag werd voortgezet in een grote tent waarin twee reusachtige schermen opgesteld stonden. In de film “Gedreven door ontmoetingen”, die speciaal voor deze gelegenheid gemaakt was, kwamen verschillende leden van de Beweging aan het woord die vertelden hoe zij energie geput hebben uit de kracht van de internationale ontmoetingen. Marion, iemand die verbonden is met de Beweging, zegt in de film: “Als ik mij inzet voor de Beweging en als er dan eventjes iets een beetje tegenzit dan moet ik alleen maar aan bepaalde momenten terug te denken en terugkijken. Dáár doen we het voor. De ontmoetingen die ik heb gehad probeer ik over te brengen op de jongeren die ik tegenkom omdat ik er van overtuigd ben dat dat de kracht is waar we behoefte aan hebben in onze maatschappij” . Gerard, een militant, vervolgt:” Ik merk wel bij mij in de buurt dat deze ontmoetingen super belangrijk zijn, het verbinden van elkaar, het verbinden met elkaar.” Hij gaat verder door uit te leggen hoe hij deze kracht nu overbrengt op de jongeren in zijn wijk.

JPG - 62.6 kB
Talrijke getuigenissen over de kracht van de ontmoeting en de motivatie om betrokken te blijven.

In twee erg mooie fototentoonstellingen leren de bezoekers meer over de internationale ontmoetingen waarover in de film gesproken wordt. Na de vertoning presenteerde de Beweging ATD Nederland zijn nieuwe manifest, een korte en betrokken tekst, opgesteld door de leden van de Beweging, met het doel anderen op te roepen zich bij ons te voegen. “Wij zijn verzetsstrijders” met een kennis die verkregen is door de ervaring met de gevolgen van armoede en de sociale uitsluiting, maar wij kunnen niet alleen blijven staan. Wij willen samen werken met al diegenen die ons niet de schuld geven van de situatie waarin men leeft. Wij willen alle mensen bij elkaar brengen die er van overtuigd zijn dat de armoede niet fataal is en die weten dat ze zich moeten verenigen met de allerarmsten als men wil bereiken dat de Rechten van de Mens gerespecteerd worden“. Een oproep om samen vredesstichters te zijn met de wens om samen op zoek te gaan naar degenen die nog ontbreken, zoals dat benadrukt wordt in de gemeenschappelijke afspraken van de Internationale Beweging, die eveneens in ere gehouden worden.

[1] In 1956, pater Joseph Wresinski bracht 252 families bij elkaar in het kamp van de dak-en thuislozen in Noisy-le-Grand, waar ze in iglo’s, gemaakt van vezelcement, in zeer precaire omstandigheden leefden. Hier is ATD Vierde Wereld opgericht.

documents