Предизвиктелството: обучение от разстояние

“Мобилно училище Столипиново – Октомври 2019 – снимка : Магдалина Ръжева”

„Мобилно училище Столипиново“ предлага възможност за креaтивно, неформлно образование, директно на улицата, в една от най-бедните части кв. Столипиново, Пловидв, България. През октомври 2019, четири учители от кврталното училище „Пенчо Слвейков“ станаха част от инициативата.

Веднъж седмично преподавателите провеждат работилници, на улицата, пред импровизираните къщи на жителите на квартала, зедно с екипа на „Мобилно училище Столипиниво“. През зимата, учителите събират желаещите деца от квартала,  след което всички заедно се отправят към училището, където се провеждат заниманията.

Комбинираният подход межу фомрално и неформално образование на екипа от „Мобилно Училище Столипиново“ и преподавателите от училище „Пенчо Славейков“ играе ролята на мост между семействата и училищетото.

Тези времена „под ключ“ заради пандемията, правят достъпът до образование изключително труден за децата от квартала и техните учители.  От 6 март, училище „Пенчо Слвавейков“ е затворено. От 13 март, всички останаха вкъщи, задари обявеното извънредно положение. В България бе въведена система за домашно онлайн обучение, но повечето от децата от училище „Пенчо Славейков“ нямат достъп до него, тъй като нямат нито таблет, нито компютър или изобщо интернет връзка. Този недостиг на устройства създаде  бариера между хиляди деца и образователния процес.

Един от преподавателите, Роси Златева, сподели притеснения си с екипа на „Мобилно училище Столипиново“ и пое по пътя на предизвикателството да набави устойства за своите ученици- деца между 11 и 12 годишна възраст, голяма част от които живеят в най-бедните части на кв. Столипиново.

Апел за набиране на таблети, втора употреба, бе публикуван от екипа на „Мобилно училище Столипиново“. В рамките на няколко часа над 50 души окликнаха на този призи за подкрепа. В следващите няколко дни 10 таблета бяха предоствени на учениците от „Пенчо Славейков“.

За да бъдe подготвеен за образователния процес, всеки таблет бе инсталиран със софтуер за обучение, подготовена бе онлайн програма и след това връчен лично на всеки ученик. На помощ на екипа се притече и техник добровлец- Иван Караджов- Инди, който подкрепи технически процеса и напави възможно инсталирането на образователния софтуер и на най-старите таблети.

Роси Златева поддържа телефонна връзка с родителите на децата от нейния клас, което ѝ позволява да организира индивидуални срещи с всеки ученик. В своята кола, учителката провежда двучасови индивидуални сесии с всеки ученик, в рамките на които го запознава със спецификте на програмата за онлайн обучение и наваксва пропуснатия учебен материал. Учениците на Роси Златева за първи път имат достъп до таблет, както и до обрзователни програми като Khan академия, google класна стая и др. Досега децата единствено са ползвали социалните платформи Viber и Facebook.

“Роси и някои от децата преди поставянето „под ключ”

През първите дни, след като получиха таблетите си, седем от децата успяха да изпратят домашните си работи. Успели са да намерят интернет връзка близо до домовете си. Изглежда процесът е бавен, но ще продължи.

Роси Златева сподели :

,,Благодарности към екипът на „Мобилно училище Столипиново“ и на хората окликнали на апелът им за помощ. Не знам как да го опиша, но никога не бих забравила очите на децата, когато им дадох таблетите и казах, че хората им ги предоствят за учене”.

Този акт на солидарност зареди екипа на „Мобилно училище Столипиново“ с оптимизъм, вяра и нажежда в  общество.

Въпреки че все още има още много деца, до които онлайн образованието не е достигнало, тази иницитива показа, че с добра воля и изобретателност е възможно децата и от най-беедните квартали да продължат да учат.

0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *