LA GAZETTE

Verbindungsblatt der Bewegung ATD Vierte Welt in Europa Nr.2 Mai 2011

Dit is de nieuwsbrief van de beweging ATD Vierde Wereld in Europa.

  • Internationaal seminar in Engeland: “Poverty is violence, speak out for peace” (armoede is gewelddadig, spreek je uit voor vrede)
  • Nationale ontmoeting van de Beweging ATD Vierde Wereld in Treyvaux (Zwitserland): “Samen in Beweging”
  • Bijeenkomst van mensen die de Volksuniversiteiten van de Vierde Wereld voorbereiden met de leden van de beweging
  • Een Congres over de inzet van mensen met als vraag: “welke inzet hebben we nodig en voor wat voor samenleving?”
  • Ontmoeting tussen Belgische en Nederlandse jongeren op de boerderij van ATD Vierde Wereld in Wijhe
  • Een paar evenementen in Europa, waarvan sommigen al hebben plaatsgevonden.

documents

Gazette Mai2011 Néerlandais