България и Югоизточна Европа

АТД Четвърти свят работи в България и участва в инициативи в София и Пловдив. АТД също така си сътрудничи с хора и групи в други югоизточни европейски страни.

АТД Четвърти свят са в България от 2015 г. и се учат от живота на хора, живеещи в бедност в югоизточна Европа. Екипът на АТД научава за съществуващи инициативи, борещи се за преодоляване на бедността в региона чрез общуване с хора, които лично се сблъскват с бедността.

Голяма част от хората, с които АТД Четвърти свят се срещна в региона, чувстваха нужда да създават пространства, където да могат да споделят идеите си, въпросите си и добрите си практики. Много хора също така усетиха желание да си помагат взаимно в поддържането на мотивацията да преодолеят бедността.

Дейности на АТД Четвърти свят:

Изграждане на разбиране на крайната бедност в югоизточна Европа, срещайки се с хора от всякакъв произход (професии), които предприемат дейности, насочени срещу бедността. Организиране на срещи и създаване на условия за комуникация между тези групи, включително с членове на АТД Четвърти свят от други европейски страни.

  • Работилници в София (2016 г.), Будапеща (2018 г.) и Пловдив (2019 г.)
  • Участие в заседания на Европейския университет на хората от Четвъртия свят
  • Участие във втория етап на проучването на АТД Четвърти свят относно разнообразието в измеренията на бедността (2019-2020 г.). Ангажиране на други хора, участващи в борбата за преодоляване на бедността, в дискусии, касаещи резултатите от проучването.

Работа с текущи инициативи на местно ниво, както и даване възможност на млади хора да научат повече за АТД Четвърти свят и да започнат да участват в техните инициативи.

Даване възможност на граждани, загрижени за бедността, да се срещат и да научават повече за АТД Четвърти свят.

  • Провеждане на местни срещи в България, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия и други страни.
  • Организиране на инициативи с цел повишаване на осведомеността относно бедността, ползвайки методи, като например появилата се през 2017 г. електронна книга „Истории за промяна от Югоизточна Европа“, прожекции на филма „Непокорният Жозеф“ и курсове по Форум театър.

Dernières actualités