Ino Malaza n°9

“Ireo trangan-javatra nandritra ny faramparan’ny taona” :

  • Eny, ho an’ny fampandrosoana, saingy ho an’ny rehetra-Fiofanan’ny mpanentana
  • Famakiam-boky mifindrafindra ao amin’ny Kartie
  • Fanombohan’ny « Université Populaire-n’ny vahoaka madinika eo Antananarivo ka  ny  lohahevitra dia mikasika ny sekoly »
  • Ny 17 oktôbra 2015
  • Andro iraisam-pirenena ho fanajana ny Zon’ny ankizy
  • Atrikasan’ny tanora sy ny fanadiovana
  • Vaovaon’ny mpikambana ATD Quart Monde

No-9