Ino Malaza n°6

  • Matoan-dahatsoratra: “Université Populaire Quart Monde”, lalana mankany amin’ny fanafahana.
  • Inona ny MMM ?
  • Ankizy maneho talenta sady miady amin’ny herisetra
  • Mpiandraikitra ny tranomboky misokatra amin’ny hafa sady mampandroso ny asany.
  • Vaovaon’ny mpirotsaka an-tsitrapo
  • Tomban’ezaka AFD sy ny fanadihadiana teny Andramiarana
  • Karatra maha-mpikambana: nahoana?
  • Filazalazana momba ny taon-jôbily
  • Akon’ny 17 Oktôbra: Antananarivo, Mahajanga sy Toliara ary La Réunion

Documents

Ino Malaza n° 6