Polska

Ruch ATD Czwarty Świat w Polsce tworzy przestrzeń dla osób żyjących w ubóstwie do spotkania z przedstawicielami innych grup społecznych i wspólnego wypracowania rozwiązań politycznych, społecznych i ekonomicznych, które doprowadzą do poprawy życia osób żyjących w ubóstwie.

Ruch podejmuje następujące działania:

Nasze Głosy to projekt partycypacyjny, którego celem jest uznanie wiedzy osób doświadczających ubóstwa oraz zmiana polityki społecznej. Działanie jest innowacyjne dzięki zastosowaniu metody krzyżowania wiedzy, która polega na łączeniu trzech rodzajów wiedzy: wiedzy wynikającej z doświadczenia osób żyjących w ubóstwie, wiedzy praktyków pracujących w systemie pomocy społecznej i wiedzy akademików. Uczestnicy projektu wymieniają się swoimi doświadczeniami oraz pracują nad rekomendacjami dotyczącymi polityki społecznej.

Działania młodzieżowe polegają na stworzeniu płaszczyzny do wymiany dla młodych ludzi z różnym doświadczeniem życiowym, aby uczyć się od siebie nawzajem oraz podejmować różne inicjatywy tj. warsztaty, międzynarodowe spotkania, debaty i seminaria.

Tapori – projekt skierowany do dzieci, którego celem jest dyskutowanie na ważne dla nich tematy. Dzięki specjalnemu newsletterowi mogą wymieniać się swoim doświadczeniem, poznawać różne kultury i uczyć się o życiu swoich rówieśników z całego świata.

Biblioteki Podwórkowe – działanie w ramach, którego grupa wolontariuszy tworzy specjalną przestrzeń, gdzie książka i sztuka są narzędziami do rozwijania potencjału dzieci i całych rodzin w miejscach zagrożonych marginalizacją społeczną oraz budowania trwałych relacji ze społecznością w celu walki z ubóstwem.

Obchody 17 października – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Warsztat “Wrzesiński”– regularne dyskusje inspirowane myślą i pismami Józefa Wrzesińskiego, założyciela ATD Czwarty Świat. W ramach spotkań studenci, akademicy, członkowie ruchu ATD dyskutują o aktualnych wydarzeniach, zmianach polityki społecznej oraz sytuacji osób biednych i wykluczonych społecznie.

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4XGyL__28JmIfWGJJHqrQ

Instagram:
https://www.instagram.com/atd_polska/

Facebook:
https://www.facebook.com/atdpolska