Polska

Ruch ATD Czwarty Świat działa w Polsce razem z ekipą stałych wolontariuszy i przyjaciół z Warszawy, grupą niezwykle aktywnych wolontariuszy z Kielc, a także z przyjaciółmi i sympatykami ze Strzelec Opolskich, Górzna i całego kraju.

Ruch organizuje spotkania osób żyjących w skrajnym ubóstwie z przedstawicielami pozostałych grup społecznych. Celem spotkań jest wypracowanie takich rozwiązań politycznych, społecznych i ekonomicznych, które doprowadzą do poprawy życia osób żyjących w skrajnym ubóstwie.

Ruch podejmuje następujące działania:

  • Projekt Bibliotek Podwórkowych na terenie dzielnic zamieszkanych przez osoby ubogie oraz w ośrodku dla uchodźców.
  • Projekt Djynamo – europejska dynamika młodzieżowa;
  • spotkania grup Tapori dla dzieci z różnych środowisk społecznych.
  • Spotkania Dialogu i Solidarności.
  • Warsztaty „Wrzesiński” – raz na dwa miesiące organizowane są spotkania grup dyskusyjnych inspirowane myślą oraz tekstami ojca Wrzesińskiego, założyciela ruchu ATD Quart Monde. Warsztaty, prowadzone we współpracy z czasopismem „Więź”, gromadzą studentów, intelektualistów oraz członków ruchu. Są okazją do wymiany poglądów i dyskusji na tematy związane z polityką.
  • Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (17 października).

Ruch ATD Czwarty Świat w Polsce jest członkiem sieci przeciwdziałania ubóstwu EAPN Polska. Stowarzyszenie jest również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM i uczestniczy w obradach Komisji Dialogu Społecznego dotyczących ubóstwa w Warszawie.