Приобщаващо образование за всеки. Уъркшоп 2019 в Пловдив.

This page is available in Magyar and in Română

Вместо да пазим идеите в главите си, трябва да ги споделяме, за да напредваме заедно.

В продължение на три дни участници от Белгия, България, Франция, Унгария, Румъния и Сърбия работиха заедно по темата “Приобщаващо образование за всеки”. Пет различни езика бяха работни за срещата.

Тази международна работилница се състоя в Пловдив1, България, и бе поредната от серия работилници организирани от Фондация АТД “Четвърти свят” (ATD Fourth World). Тя беше базирана на опита на Мобилно училище Столипиново (проект за артистични и архитектурни работилници, организирани на улицата или в две квартални училища). Инициативата стартира преди 18 месеца като сътрудничество между три групи: Детска архитектурна работилница, Открити пространства и АТД Четвърти свят.

Няколко интерактивни семинара позволиха на участниците да представят  в детайли техния жизнен опит и работа. Бяха споделени принципи на приобщаващото образование и добри практики. Освен това, Работилницата вдъхна нови сили и отдаденост на участниците в тяхната борба с бедността, редом до хората, които директно се сблъскват с нея.

“Бях вдъхновена от много конкретни активности, за които стана дума – като правенето на столчета, “Малките думи във вторник”, “Машината за промяна на гледната ни точка към различните”….и построяването на дървен мост като този на Леонардо да Винчи…2

“Бях шокиран и разтърсен от жестокостта, на която са подложени децата, които живеят на улицата”

“Нашата гледна точка към приобщаващото образование за всеки се промени. Намесата на външна група е  наложителна  за създаването на мост между родители и учители, когато ситуацията е толкова лоша, че никой не иска да направи стъпка към другия”.

“Научихме, че не е достатъчно да се създават мостове между учители и родители. Включващото образование за всеки изисква промяна на условията – на средата, в която живеят родителите, на тяхната трудова заетост…”

Photo Maria Dacheva

“Бих искала стъпка по стъпка да работя с родители, до момента, в който бихме могли да ги поканим да  водят работилници.”

“Бих искала да споделя опита и идеите събрани тук с моята общност… и с други неправителствени организации в моята страна”

По време на отворена среща, към групата участници в семинара се присъединиха учители и родители от сегрегирания квартал Столипиново в Пловдив, както и различни професионалисти.

Photo Maria Dacheva

Последния ден на фокус бяха поставени осем въпроса, които участниците посочиха като важни за тях. Те се опитаха да изброят познатите им инструменти за решения,  да предложат нови инструменти по конкретни проблеми, както и да достигнат до основни общи принципи на работа.

Сред осемте дискусионни теми бяха и двeте основни:

Сред осемте дискусионни теми бяха и двeте основни:

  • Как да създадем образователна общност, която обединява родители, учители и деца?
  • Как да достигнем до онези, които са скрити, а имат най-голяма нужда от нашето съдействие?

Международната  работилница  засегна и много други теми. Предстои да бъде изготвен подробен доклад. Участниците се завърнаха към общностите, с които работят, вдъхновени да приложат наученото и обсъденото на срещата. Участниците – педагози, родители и други участници в образователния процес, откриха, че не са сами в битката с трудностите. Една от участничките заключи “До този момент не знаех, че навсякъде има хора, които се опитват да помогнат”

Свалете в електронен вариант Резюмето на Работилница 2019 в Пловдив

За повече информация за работата на АТД в Югоизточна Европа.

Работилница в Будапеща, 2018.

Работилница в София, 2016.

Истории за промяна от Югоизточна Европа: Електронна книга.

  1. Събитието се състоя в сградата на Фондация Пловдив 2019, Европейска столица на културата.
  2. Мобилно училище Столипиново създаде дървени столчета с деца и родители в квартал Столипиново, заедно с местния дърводелец. Модел на мост на Леондардо да Винчи се използва в конструктор игра в мащаб 1:1. “Малките думи във вторник” е инициатива от гр. Лил във Франция, която събира идеи и мисли на родители в двора на начално училище в периферен квартал.
0 comments Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *