Bulgaria și sud-estul Europei

Mișcarea internațională ATD Lumea a Patra este prezentă în Bulgaria și, împreună cu alți parteneri, desfășoară proiecte la Sofia și Plovdiv. De asemenea, ATD colaborează cu diferite orgnaizații din sud-estul Europei.

Prezentă în Bulgaria începând din 2015, ATD Lumea a Patra vrea să descopere realitatea țărilor din sud-estul Europei, să afle despre inițiativele constituite până acum pentru lupta împotriva sărăciei extreme și se implică, în acest scop, în diverse acțiuni alături de persoanele care trăiesc în sărăcie.

Una dintre solicitările exprimate de oamenii întâlniți de-a lungul timpului a fost, printre altele, crearea unor spații de împărtășire a experienței, care i-ar ajuta pe oameni să ducă la bun sfârșit ce și-au propus.

Acțiunile noastre:

Dezvoltarea unei cunoașteri extinse despre sărăcia extremă în sud-estul Europei prin întâlnirea cu oameni implicați din toate mediile sociale și de a le permite să interacționeze atât unii cu alții, cât și cu membrii Mișcării ATD Lumea a Patra care provin din alte țări Europene.

  • Ateliere de schimb de experiență la Sofia în 2016, la Budapesta în 2018 și Plovdiv în 2019;
  • Participarea la Conferința „Universitatea Populară Lumea a Patra Europeană” de la Parlamentul European;
  • În 2019 și 2020, participarea la a doua etapă de cercetare despre noile dimensiuni ale sărăciei: dialogăm, discutăm și dezbatem pe marginea rezultatelor cercetării despre aspectele și implicațiile sărăciei bazându-ne pe cunoștințele și expertiza persoanelor care sunt implicate în eradicarea sărăciei în sud-estul Europei și care provin din cele mai diverse  medii sociale.

Să învățăm prin acțiuni comune pe plan local și să le permitem tinerilor să descopere Mișcarea ATD Lumea a Patra prin implicarea în acțiuni precise.

  • Prezență, acțiune si sprijin, alături de parteneri, în cartierul din Stolipinovo din orașul Plovdiv, Bulgaria;
  • Festivaluri de împărtășire a talentelor în Sofia, Bulgaria;
  • Mobilizare în întreaga regiune pentru ziua de 17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei.

Să le oferim cetățenilor implicați posibilitatea de a se întâlni și de a-și aprofunda cunoștințele despre Mișcarea ATD Lumea a Patra și activitatea desfășurată de aceasta.

  • Întălniri locale în Bulgaria, Ungaria, Macedonia,România, Serbia și alte țări;
  • Acțiuni de sensibilizare prin mijloace diferite, precum broșura digitală „1001 Povești despre schimbare” (2017), filmul „Joseph l’insoumis” (franceză: Joseph nesupusul), formări de teatru forum.

Dernières actualités