Zomerweek met jongeren uit Luxemburg, Duitsland en Nederland

This page is available in Deutsch

‘Hoe kunnen wij de drempels van armoede overwinnen?’

Op een hete dinsdag in juli kwamen de jongeren uit de drie buurlanden op het ontmoetingscentrum van ATD Vierde Wereld Nederland in Wijhe aan. Na een gezellige avond en de nodige nachtrust startte het weekprogramma. Elke dag kozen de jongeren een thema en workshops met als hoofdvraag: welke stappen kunnen we zetten voor het overwinnen van armoede en uitsluiting.

Thema’s, workshops en geduld

Volgende thema’s werden besproken: Onze horizonten verbreden en talenten ontdekken, Hoe kunnen wij de drempel van armoede overwinnen?, Van schaamte naar trots: de kracht van de ervaring, en tot slot: Welke talenten nemen we naar huis mee?. De workshops gaven de jongeren de kans om ervaringen en talenten te delen en om te groeien in zelfvertrouwen en kracht bij moeilijke situaties in het dagelijks leven.

Een mix van workshops, voorbereid door de jongeren zelf, zorgde voor creativiteit en diepgang. Zoals tijdens de workshop ‘mozaïek’. Op de eerste dag maakten en bespraken de jongeren hun ontwerp. De volgende dag plaatsten ze het mozaïek in cement op een picknick tafel in het bos. Met ambitie gingen de jongeren aan het werk. Met geduld en succes hebben ze hun kunstwerk geplaatst.

Moed, talenten en overwinning

Er waren ook momenten van diepgang dankzij de gesprekken en de groepsdiscussies. Met het thema ‘talenten ontdekken’ was er een forum theater vanuit het leven van een Poolse jongen. Door het verhaal werden de jongeren zich meer bewust van de moeilijkheden en de drempels die armoede vormen. Ze herkenden zich in delen van het verhaal.

Door het thema ‘talenten’ werden ook de verhalen uit eigen ervaring verdiept. De focus lag daarbij op de positieve aspecten. Zo vonden de deelnemers inspiratie in hun eigen moeilijke ervaringen, en de moed en wilskracht voor een betere toekomst .

De kern

De kern van dit kamp? Samenwerking, positiviteit en wilskracht om moeilijke persoonlijke problemen te overwinnen. ATD Vierde Wereld wil daarbij niemand achter laten. Samen, jong en oud, kunnen we armoede overwinnen. Samen vormen we een nieuwe generatie van hoop.

Michael Pakvis